• Programerski izzivi in druga tekmovanja

FRI sodeluje z različnimi podjetji in v sodelovanju z njimi pripravlja za svoje študente več različnih izzivov. Vsi študenti, ki sodelujejo v enem od izzivov, lahko v času trajanja izziva uporabljajo prostore Garaže za delo.

V Garaži bomo tudi izvedli več tehničnih delavnic, ki jih bodo vodili strokovnjaki iz podjetij, ki so izzive razpisala. Namenjene bodo tako tistim, ki sodelujejo na izzivu kot tudi drugim, ki jih samo zanima tematika.

Programerski izzivi so objavljeni na ločeni strani, kjer dobite tudi več informacij o samem izzivu. Večina Programerskih izzivov tudi objavlja vse materiale v FRIjevi učilnici.