• Skupinsko viharjenje in BoF sestanki

Skupinsko viharjenje (”brainstorming”) in BoF sestanki sta mreženje s ciljem identificirati ideje, ki se bodo potem uporabile v Garaži ali se v skupini zainteresiranih skupaj naučiti kakšne nove tehnologije.

BoF sestanki in viharjenje sta v primerjavi z delavnicami Pod havbo bolj neformalni, nesrukturirani dejavnosti in brez vnaprej pripravljene podrobne agende.

Dobre ideje in zanimive probleme, ki še iščejo ekipo, ki bi jih “posvojila”, parkiramo v Parkirišče idej.