• Delavnica: Spoznavanje Salesforce mobilnega sveta s pomočjo Lightning Component Frameworka - implementacija aplikacije za iskanje bližnjih restavracij - 1.del

Trajanje: od 14:00-16:00

Predava: Simon Repar, solution arhitect, Agilcon

Te zanima, kako v sodobnih podjetjih izgleda razvoj modernih Enterprise poslovnih aplikacij?

Danes ni več dovolj, da znamo določen programski jezik, pomembno je tudi katera orodja in frameworke uporabimo za dosego cilja. Prednost pred drugimi lahko dosežemo tako, da v pravem trenutku uporabimo prave tehnologije, ki nam olajšajo implementacijo in se hkrati zavedamo ali vidimo v tej tehnologiji prihodnost tudi čez n-let.

Vsak problem lahko rešimo na veliko različnih načinov, pravo vprašanje pa je kateri način je za določen problem pravi. To je vse prej kot lahka odločitev. Vedno pa je na koncu pomembna dodana vrednost, ki ga ima naš trud za ljudi, ki bodo naš produkt uporabljali.

Na delavnici se bomo seznanili z ekosistemom Salesforce in z njim povezana orodja. Poizkusili bomo izvedeti za katere probleme je to optimalna platforma in na kakšen način jo lahko uporabimo pri razvoju naše ideje za razvoj aplikacije (mobilne ali web). Predstavljeno bomo moderno javascript frontend ogrodje Lightning Component, ki ga Salesforce danes uporablja pri razvoju lastnih web in mobilnih aplikacij kot tudi ogrodje, ki ga lahko uporabimo razvijalci za realizacijo naše ideje. Pri tem bomo spoznali tudi tehnologije, ki so širše uporabljene v industriji (javascript, spletni servisi, geolocation API, CSS). Delavnica bo potekala v dveh delih. Na prvi se bomo teoretično spoznali s platformo Salesforce in frameworkom Lightning Component in začeli s praktično delavnico, na drugem delu pa bomo dokončali aplikacijo do te mere, da bomo z aplikacijo lahko iskali restavracije v naši bližini.

Priporočljiva je udeležba na 1. delu delavnice, v kolikor se nameravate udeležiti 2. dela, ni pa to pogoj.

Naučili se bomo: Javascript, Lightning Component Framework, Platforma Force.com (APEX), Webservices (REST), Geolocation API, CSS, Salesforce1 mobilna aplikacija

Zahteve:

Agenda:

 1. del

  • Osnove Salesforce platforme (podatkovna baza, backend, frontend)
  • Lightning Component framework
  • APEX z REST API
  • Priprava okolja za razvoj
 2. del

  • Implementacija geolokacijske komponente
  • Uporaba Lightning Component Framework
  • Dokončanje aplikacije za iskanje restavracij v naši bližini

Prijava na Eventbrite-u.