• Delavnica: Framework Angular 2 - 1.del

Trajanje: od 14:00-16:00

Predava: Janez Čadež, študent FRI

Angular 2 je druga različica zelo popularnega front-end frameworka Angular. Framework je odprtokoden, za njim pa stoji ekipa iz podjetja Google. Omogoča nam hitro izdelavo naprednih spletnih aplikacij, orodje angular-cli pa nam pripomore, da kreiranje celotnega okolja za razvoj traja le nekaj minut.

Najprej si bomo pogledali kratek teoretičen uvod v framework Angular 2 in njegove sestavne dele. Potem se bomo pa kar hitro prestavili na Tour of Heroes vodič, kjer bomo spoznali glavni sestavni del Angular 2 - komponente. Kreirali bomo več komponent, jih logično razporedili, dodali servise za dostop do podatkov (services), navigacijo (routing) in na koncu spoznali še modul za kreiranje omrežnih zahtev HTTP (promises, observables).

Zahteve:

 1. Prenosni računalnik z nameščenim:

  • NodeJS(LTS) - https://nodejs.org/en/
  • V ukazni vrstici poženite: npm install -g angular-cli
  • V ukazni vrstici poženite: ng new Angular2Workshop
  • V ukazni vrstici poženite: cd Angular2Workshop
  • V ukazni vrstici poženite: ng serve (če se pokaže stran z tekstom - app works, ste uspešno pripravili okolje)

 2. Opcijsko si lahko tudi namestite:

  • Visual Studio Code - zelo popularen urejevalnik kode za razvoj Angular 2 aplikacij

Agenda:

 • Teoretični uvod v framework Angular 2 - pregled glavnih sestavnih delov
 • Hands-on delavnica vodiča Tour of Heroes z uporabo orodja angular-cli (Povezava do vodiča)
  • Priprava okolja (1. del delavnice)
  • Uvod (1. del delavnice)
  • Dodajanje več junakov (1. del delavnice)
  • Več komponent (1. del delavnice)
  • Servisi (1. del delavnice)
  • Navigacija (2. del delavnice)
  • HTTP (2. del delavnice)

V primeru obiska obeh delov delavnice, boste lahko na drugem delu nadaljevali z izdelavo Tour Of Heroes vodiča.