• Delavnica: Kako razviti spletno aplikacijo za 10, 1000 ali pa 10.000.000 uporabnikov? (Microsoft)

Trajanje: od 9:00-13:00

Predava: Bojan Vrhovnik, Microsoft

Pri gradnji aplikacij se osredotočamo na funkcionalnosti, hiter, učinkovit razvoj in čim hitrejšo prilaganje uporabniku. Ko uporaba aplikacije raste, se s tem povečajo tudi potrebe po kapacitetah, ki jim moramo na najhitrejši možni način ugoditi, sicer lahko to za nas predstavlja nedelovanje aplikacije in poslovno izgubo. Uporabniki so vedno bolj zahtevni in pri raznolikem naboru rešitev na spletu moramo biti zaradi konkurence prilagodljivi marsikateri situaciji.

Na praktični “hands on” delavnici si bomo pogledali, kako lahko izkoriščamo oblačno platformo, ko število uporabnikov hitro narašča z nekaj 10, 100, 1000 na 1.000.000 ali več ter ob tem poskrbimo za delovanje na najenostavnejši možni način, brez popravka izvorne kode, ki jo shranjujemo v sistemu za upravljanje z različicami (git, mercurial, TFS, …). Poudarek je na aplikaciji in njenih funkcionalnostih, ne pa železju, na katerem aplikacija teče.

Zahteve:

Naloge s primeri so na voljo tukaj.

Agenda:

TBD

Slike z delavnice