• OneAuth

A single authentication app using QR codes

A single authentication app using QR codes

Člani ekipe:

  • Aljaž Starc
  • Tilen Komel
  • Amadej Milićev

Opis projekta Razvoj standarda za komunikacijo, server-side knjicnic za razne programske jezike ter razvoj official mobile app-a, ki skupaj omogocajo avthentication uporabnika na dani platformi samo z telefonom in enim scan-om QR kode.

Razlog predcasne zakljucitve projekta Izpostavljena je bila kriticna varnostna luknja v pristopu, kateri je temelj celotnega projekta, ki se ga ne da zavarovati in prepreciti napade na sistem.