• DragonSec SI

DragonSec

Tekmovanja CTF, kibernetska varnost.

Člani ekipe

Opis projekta

Smo študentska ekipa katere primarna dejavnost so tekmovanja iz kibernetske varnosti CTF (Capture the Flag), poleg tega pa organiziramo tudi svoje tekmovanje dCTF. Vedno bolj se povezujemo tudi z industrijo. Poslanstvo naše ekipe je, da predvsem mladim podrobneje predstavimo področje kibernetske varnosti ter pomembnost le te v današnjem času. V ta namen za vse člane organiziramo poučna predavanja iz različnih področjih na katerih širimo obstoječa in pridobivamo nova znanja.

Spletna stran